• Kundestøtte

Garantisaker og reklamasjon:

Dersom et produkt har en feil eller mangel som har oppstått utenfor normal bruk registreres dette via DJI Support. Dette kan innebære gimbal som ikke holder seg stabil, tap av GPS-mottagelse, drone som gjør manøvrer uten input, feilkoder som ikke tillater flyging eller oppdateringer osv.

  • Droner og gimbal-enheter har 2 års garanti.
  • Batterier har garanti på enten 12 mnd garanti eller 200 ladesykluser basert på hva som kommer først.

Dersom du opplever at et batteri svulmer innenfor garantitiden er det viktig å se etter om det har skjedd en skade på batteriet og stanse bruken umiddelbart. Dersom du ikke ser noen skader fra et evt. krasj eller uforsvarlig oppbevaring bes du kontakte DJI Support.

Merk at kabler til f.eks dronens fjernkontroll er noe som blir slitt etter lang tids bruk og blir regnet som en forbruksvare. 

Reklamasjoner følger som normalt Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) Kap 6. §27

 

Nytt produkt som ikke fungerer:

I noen tilfeller kan man være uheldig å motta et produkt som ikke fungerer ut av esken, dette er noe som omtales som DoA (Dead on Arrival). I disse tilfellene er det svært viktig at vi kontaktes innen 10 dager etter produktet er mottatt. Dersom det ikke gis varsel innen dette har vi ikke mulighet til å bytte produktet direkte, og du vil være nødt til å følge normale garantiprosedyrer via DJI Support. 

Her er det viktig å notere "DoA" i meldingen da slike saker kun kan registreres innenfor de satte tidsrammene fra DJI.


N.B.: For produkter kjøpt utenfor vår butikk (djioslo.no), kontaktes din aktuelle forhandler.