Flyr jeg egentlig lovlig?

Published: 11/01/2021

Nyheter
I januar 2021 ble det introdusert et nytt reglement og system for dronepiloter og operatører. Noen hadde allerede fulgt med på utviklingen, og for andre er dette helt nytt og ukjent. Hva har jeg lov til, hvordan skal jeg registrere meg og hva skjer med dronen min? Denne artikkelen dekker hovedsakelig flyging for hobbybrukere.
 
img

(Oppdatert mai 2023)


Hvilke lisenser og registreringer trenger jeg?
Det aller første du er nødt til å gjøre er å registrere deg på flydrone.no og betale en årlig avgift (220 kr per mai 2023), slik at du kan starte med sertifisering og få tilgang på kurs og eksamen for å skaffe deg et kompetansebevis for A1/A3 (Åpen kategori). I denne kategorien finner du våre droner for hobbybruk slik som Mini 3/3 Pro, Air 2S og Mavic 3, DJI FPV og Avata.


Ifølge oversikten fra Luftfartstilsynet er det ikke pliktig til å eksamen for droner under 250 gram, selv om de har kamera/sensor. Du må derimot betale for registreringen uavhengig av dronestørrelse. Under kompetansekrav for droner under 250 gram med kamera er kravet å ha lest bruksanvisningen.


For alle operasjoner innen åpen kategori gjelder følgende:

  • Dronen må veie mindre enn 25 kg.
  • Flygingen skjer maks 120 meter høyde over bakken eller vannet og i synsrekkevidde (Visual Line Of Sight/VLOS).
  • Det fraktes ikke farlig gods og det slippes ikke noe frakt under flygingen.
  • Det skal ikke flys over folkemengder

 
OBS: Dersom du flyr en FPV-drone, altså med briller, vil det kreves at det er minst to personer tilstede, for å fly lovlig. Slik at en person kan se dronen fysisk (“spotter”), mens den andre ser det dronen ser. Dette fordi det blir fysisk umulig med VLOS (Visual Line of Sight/synsrekkevidde) for piloten som bruker FPV-brillene.

 
Hentet fra luftfartstilsynet.no

(https://luftfartstilsynet.no/droner/nytt-eu-regelverk/apen-kategori/)

 
Disse reglene er veldig like de reglene vi allerede kjenner fra Hobbydrone-reglene som har var i bruk frem til 01.01.2021

 
Det er også viktig at du markerer dronen din med operatørnummeret du får etter gjennomført eksamen. De fleste bruker en “label maker” til dette, eller printer ut nummeret som QR-kode. Eksamen i seg selv tar etter vår erfaring mellom 20-45 minutter basert på hvor godt du kjenner til reglene fra tidligere. Kurset du tar før eksamen gir en god gjennomgang av de nye reglene. Både kurs og eksamen for A1/A3 er gratis. 

 
Gjelder det også droner som er under 250g?

Ja, dette gjelder alle droner som har kamera/sensor. Dette er i samsvar med de europeiske reglene for dronebruk og EUs personvernsreglement, GDPR.

Selv om A1/A3-kurset ikke er påkrevd for mindre droner, anbefaler vi likevel å ta det, da det inneholder mye nyttig informasjon.

 
A1 – «Over folk»

 
I denne underkategorien kan du fly med:


C0- eller C1-merkede droner.

Selvbygde droner opp til 250 g som flyr saktere enn 19 m/s.

Droner opp til 250 g som kom på markedet før 1. januar 2024.

Fram til 31. desember 2023 kan du også fly med droner som veier mindre enn 500 g (også selvbygde).

Med C1-droner og droner over 250 gram skal du ikke fly over andre personer.

 

A2 – «Nærme folk»


I denne underkategorien kan du fly med:


C2-merkede droner.

Fram til 31. desember 2023 kan du også fly med droner som veier mindre enn 2 kg.

Med C2-droner skal du holde 30 meter horisontalt avstand fra andre personer og 5 meter avstand når du flyr i saktemodus. Med ikke-CE-merkede droner opp til 2 kg må du holde 50 meter avstand.


I tillegg gjelder 1:1 regelen: Dronen skal ha minst like stor horisontal avstand fra andre som dronens vertikale høyde over bakken. For eksempel hvis dronen er på 100 meters høyde skal den ha minst 100 meter avstand fra utenforstående personer.

 
Det er flere krav for å få A2, enn A1/A3, som er følgende:

 
Registrere deg på flydrone.no.

Ta nettkurs og netteksamen for A1/A3.

Trene på å fly i A1 eller A3.

Ta nettkurs for A2.

Ta eksamen for A2 på en trafikkstasjon.

A3 – «Unna folk»

 
I denne underkategorien kan du fly med:

 
C2-, C3-, og C4-merkede droner.

Med droner opp til 25 kg som er selvbygd eller tilgjengelig på markedet før 1. januar 2024.

Man kan også fly C0 og C1 merkede droner etter reglene i A3. Det er likevel enklere å fly disse i A1.

 

Innen A3 må du holde minst 150 meter avstand til bolig-, nærings-, industri- eller rekreasjonsområder. Det skal ikke være andre personer til stede enn de som er involvert i droneflygingen. Hvis det kommer noen inn i området der du flyr, skal du holde minst 30 meter avstand og følge 1:1 regelen.

 
Hvordan gjør jeg det med ansvarsforsikring?

 
Vi har sjekket litt rundt ansvarsforsikring, vi ser at ikke alle forsikringsselskapene har ansvarsforsikring for privatpiloter, men flere har dette innpakket i innboforsikringen, men med en for lav forsikringssum. Kravet er på 0,75 millioner SDR som tilsvarer ca. 9,3 millioner norske kroner. Hos Gjensidige kan man tegne en ekstra forsikring om man har et av deres andre produkter (eks innbo, reise osv.) denne forsikringen koster ca. 130 kr i året ifølge en samtale vi hadde med en av deres kundebehandlere. Vi regner med at andre forsikringsselskaper vil oppdatere forsikringssummene i de neste månedene. Men akkurat nå ser det ut til å være Gjensidige som er vinneren.

 
Blir dronen min ulovlig 01.01.2024?

Nei, men dersom dronen ikke kan C-merkes (les egen artikkel her), vil den havne i “legacy”-kategori fra 2024. Det vil si at du blir underlagt flere restriksjoner for hvordan dronen kan flys. Dronen blir ikke ulovlig å bruke, men for noen vil bruksområdet bli noe begrenset.

 
Les mer om det nye reglementet på:

https://luftfartstilsynet.no/droner/fly-drone-trygt/


All informasjon i denne artikkelen er hentet fra Luftfartstilsynet sine sider.

Kommentarer

Load more

KATEGORIER

Tags

Siste nytt